برچسب: لوله

برچسب: لوله

لوله
ژوئن 1, 2020 لوله درزدار admin

انواع لوله لوله های آهنی ۱ – لوله های درز دار لوله هایی هستند که برای تولید آنها از جوش دادن دو سر ورق به یکدیگر تولید میشود و انواع آن به شرح ذیل می باشد: لوله های غیر تست (پلیسه) در کارخانه های تولید بعد از تبدیل ورق به لوله بر روی آنها با

Read More